Marca

MISIÓN DE HAMMER

LOS PRODUCTOS DE HAMMER SON COMO TÚ: RESISTENTES, FUERTES, LLENOS DE ENERGÍA.

Estos son los móviles excepcionalmente prácticos que te acompañarán en todas partes: no importa si trabajas en unas condiciones poco típicas o eres un gran aficionado a los deportes extremos. Estos teléfonos acorazados te garantizan la protección contra agua, polvo y choques. Eligiendo un dispositivo de Hammer, ya no tienes que preocuparte si tu móvil aguantará la intensidad que forma parte de tu vida diaria. Ahora tus pasiones y desafíos son lo más importante y… nada te pone los límites.

HAMMER. VE POR MÁS

Historia de la marca Hammer

La marca Hammer pertenece a mPTech, líder en los mercados polaco, checo y eslovaco. Desde el inicio la empresa mPTech quería que las nuevas tecnologías más recientes fueran disponibles para cada persona, independientemente de sus recursos.

Página oficial de Hammer

myphone.pl
Rellenar

Formulario de contacto

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę mPTech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000243245, NIP 8951845043, REGON 020167256 , zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w/w Rozporządzenia. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia niniejszej zgody. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do UODO. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej nieudzielenie spowoduje niemożność odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Nuestros

Datos de contacto

Dirección de la sede

mPTech Sp. z o.o.

calle Krakowska 119

50-428 Wrocław

Poland